GYMNASTIKAPRODETI.CZ TENISPRODETI.CZ SPORTOVNIKEMPY.COM JSMEINLINE.CZ/NALEDE/ +420 731 239 237 YT

Členství ve spolku SK JSMEINLINE, z.s.

Spolek SK JSMEINLINE, z.s. IČ 07465921, se sídlem Svatoslavova 41, Praha 4 140 00, spisová značka L 70916 vedená u Městského soudu v Praze, je pořadatelem všech kurzů nabízených na těchto stránkách, a aby bylo možné vést lépe přehled o návštěvnících kurzů a získávat finanční prostředky na financování kurzů.

Odeslaný vyplněný registrační formulář je současně i přihláška do našeho spolku SK JSMEINLINE, z.s. Podrobnosti o činnosti spolku a jeho účelu si můžete přečíst v jeho stanovách.

Členství ve spolku Vás ani Vaše dítě nezavazuje k žádným členským příspěvkům nad rámec ceny vámi vybraného kurzu a ze spolku může Vaše dítě kdykoliv vystoupit. Vystoupení lze provést jednoduše skrze kontaktní formulář, ve kterém uvedete nacionále Vašeho dítěte a sdělíte, že chcete ze spolku vystoupit.

Pokud bychom Vám mohli odpovědět na jakoukoliv otázku ohledně spolku nebo našich kurzů, tak nám kdykoliv napište.

Mgr. Petr Hanzlík, předseda spolku

 

Kontaktní formulář

    ZAČÍNÁME 4.12.2023